Welcome To Anondo Gaan

CONTENTS

Sunday, January 5, 2014

Ya Devi Sarvabhooteshu - Lyrics & Translation

Mahisashurmardini-Mahalaya-Devi Sooktam


Lyrics


Namah Chandi Namah Chandi 
October 17, 2012 at 4:00pm 
Namah Chandi Namah Chandi 

Ja Devi Sarvabhooteshu Vishnumayoti Shabdita, 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja devi Sarvabhooteshu Chetanetyabhidheeyate, 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Buddhiroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Nidraroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Kshudharoopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Chhayaroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Shaktiroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Trishnaroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Kshantiroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Jatiroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Lajjaroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Santiroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Shraddharoopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Kantiroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Lakshmiroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Brittiroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Smrittiroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Dayaroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Tustiroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Matriroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Ja Devi Sarvabhooteshu Bhrantiroopen Sansthita 
Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namoh Namah 
Indriyanamadhishthatri Bhootanam Chakhileshu Ja 
Bhooteshu Satatam Tasyei Vyaptidevyei Namoh NamahTranslation


To the Devi who in form of Vishnumaya, 

Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her ,Reverence, Reverence 
To the Devi, who in form of Consciousness, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence 
To the Devi, who in form of Intelligence, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Sleep & Rest, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence 
To the Devi, who in form of Hunger, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence 
To the Devi, who in form of Realization, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence 
To the Devi, who in form of Strength & Energy, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Thirst, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Forgiveness, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Society, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Modesty & Humility, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Peace, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Faith, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Beauty, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Prosperity, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Livelihood, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Memory, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Mercy, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Satiety, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of Motherhood, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
To the Devi, who in form of illusion, (in all beings), 
Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence to Her, Reverence, Reverence. 
Reverence to the Devi Who is the Presiding Deity over all Sense of All beings 
Who permeates in all beings And who pervades all things. © Translated into English by Deepankar Choudhury.